Skip to Contents


Hlavní stránka > Soukromí

Zacházení s osobními informacemi a informacemi zákazníků

1. Politika ochrany osobních informací společnosti THK

Vytvořeno: 1. dubna 2005
Aktualizováno: 1. dubna 2017
THK CO., LTD.
CEO Akihiro Teramachi

Naše podnikání je založeno na jednání s našimi partnery: nejen s našimi zákazníky, ale také s našimi akcionáři a investory, obchodními partnery a zaměstnanci.

Správa a ochrana osobních údajů a soukromí našich partnerů je klíčová pro získání důvěry a vybudování dlouhodobých kladných vztahů.

Proto používáme následující pokyny pro nakládání s osobními údaji a budeme všechny osobní údaje spravovat tak, jak je zde uvedeno.

1. Budeme se řídit všemi zákony a regulacemi, které se týkají nakládání s osobními údaji, budeme informovat všechny zaměstnance a zainteresované osoby o důležitosti ochrany osobních údajů, vytvoříme pravidla zajišťující správné nakládání s nimi , zavedeme tato pravidla a budeme trvale vylepšovat naše procesy.

2. Zavedeme vhodné systémy pro ochranu osobních údajů, které budou brát v úvahu velikost a povahu operací v různých odděleních a obstarávat sběr, používání, poskytování (včetně poskytování subdodavatelům), zpřístupňování, úpravy, ukončení používání a vymazání osobních údajů tak, aby se vše řídilo specifickými pravidly.

3. Budeme zavádět bezpečnostní opatření, včetně opatření pro zabezpečení informací, pro zajištění integrity a bezpečnosti osobních údajů a budeme trvale usilovat o prevenci neautorizovaného přístupu nebo ztráty, zničení, falsifikace nebo úniku osobních údajů .

Konec


2.Ochrana soukromí na našem webu

Poslední aktualizace 18.prosince 2012

ÚVOD/ OZNÁMENÍ A PŘIJETÍ PODMÍNEK DOHODY O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Používání našeho webu vyžaduje přijetí následujících námi stanovených podmínek ochrany soukromí. Pozorně si je prosím přečtěte. Tato dohoda o ochraně soukromí popisuje informace, které shromažďujeme prostřednictvím našeho webu a také způsob použití těchto informací. Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky ohledně této dohody, způsobu použití vašich osobních informací nebo vlivu tohoto webu na ně, kontaktujte nás e-mailem ( web@thk.co.jp ) .

INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Používání tohoto webu není podmíněno poskytnutím osobních informací. Některé služby, které si můžete předplatit prostřednictvím tohoto webu, však mohou vyžadovat poskynutí osobních informací, například vašeho jména, adresy, e-mailové adresy a dalších kontaktních informací. Pomocí těchto osobních informací jsme schopni odpovídat na vaše požadavky a posílat vám informační bulletiny. Pokud se kdykoli rozhodnete, že si již od nás nepřejete dostávat poštu, postupujte podle odstavce „Odhlášení“. Navíc (jak je typické pro všechny weby) při používání našeho webu může náš webový server automaticky ukládat určité informace, například název vašeho poskytovatele internetu, IP adresu vašeho počítače, typ prohlížeče a operačního systému, datum a čas přístupu na náš web, webovou adresu, ze které jste byli přesměrováni přímo na náš web, webovou adresu, na kterou jste přešli z našeho webu a další podobné informace. Podobně můžeme shromažďovat informace vztahující se k vašemu pohybu na webu. Pomocí získaných informací zlepšujeme náš web a služby, které na něm nabízíme. Data nepoužíváme k vytváření vašeho osobního profilu ani ke shromažďování osobních informací o vás. Nebudeme zveřejňovat informace shromážděné v průběhu používání našeho webu třetím stranám. Vyhrazujeme si však právo v našem zájmu poskytnout tyto informace zaměstnavatelům, dodavatelům, agentům a příslušným orgánům v takovém rozsahu, aby bylo možné provozovat služby související s webem (například web hosting nebo technickou údržbu). Také si vahrazujeme právo zveřejnit tyto informace jakýmkoli třetím stranám v případě, kdy se budeme domnívat, že jsme k tomu oprávnění z jednoho nebo všech následujících důvodů: (i) podle zákona; (ii) abychom dostáli rozhodnutím soudu nebo vlády; (iii) abychom zamezili, vyšetřili, odhalili nebo trestně stíhali přestupky týkající se technické integrity webu nebo naší sítě a/nebo (iv) abychom bránili práva, majetek nebo bezpečnost společnosti THK, uživatelů webu nebo veřejnosti.

POUŽITÍ COOKIES

Tento web může obsahovat stránky používající technologii zvanou [cookies]. Použitím [cookies] je možné identifikovat počítač uživatele, ale nebudou získávat osobní informace uživatele. Většina prohlížečů umožňuje [cookies] vypnout, potom se však může stát, že nebudete moci využívat všechny nebo některé služby nabízené na tomto webu.

 

Tato internetová stránka používá nástroj Google Analytics, službu pro anylýzu poskytovanou společností Google, Inc. („Google”). Nástroj Google Analytics používá soubory „cookie”. Jedná se o textové soubory umístěné na vašem počítači, pomocí kterých lze analyzovat, jak uživatelé používají tuto internetovou stránku. Údaje o tom, jak používáte tuto stránku, (včetně IP adresy před uložením zkrácené o poslední oktet metodou „_anonymizeIp()”) budou odeslány a uloženy společností Google na servery ve Spojených státech. Společnost Google použije tyto údaje za účelem zhodnocení, jak používáte tuto internetovou stránku, vypracování zpráv o provozu na internetové stránce pro operátory internetových stránek a poskytnutí dalších služeb souvisejících s provozem na internetových stránkách a používáním internetu. Společnost Google může tyto údaje poskytnout také třetím stranám, je-li to vyžadováno zákonem nebo zastupují-li třetí strany společnost Google při zpracování těchto údajů. Společnost Google nebude přiřazovat vaši IP adresu k dalším datům vlastněným společností Google. V případě, že nechcete soubory cookie používat, můžete vybrat příslušné nastavení ve vašem prohlížeči. Upozorňujeme však, že tato stránka nemusí být v takovém případě plně funkční. Používáním této internetové stránky souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a za účelem uvedeným výše.

V budoucnu můžete odmítnout sledování prostřednictvím nástroje Google Analytics, stáhnete-li si a nainstalujtete do vašeho prohlížeče doplněk Google Analytics Opt-out Browser Addon:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

ODHLÁŠENÍ

Jestliže již od nás nechcete dostávat materiály nebo chcete, aby byly vaše osobní informace odebrány z databáze společnosti THK, kontaktujte nás na e-mailové adrese web@thk.co.jp. Pokud vám zasíláme materiály prostřednictvím e-mailu nebo jiným spojením, je možné použít funkci „odhlášení“, abychom věděli, že již dále nechcete naše materiály dostávat.

REVIZE OCHRANY SOUKROMÍ

Internet a výhody, které nabízí, se rychle vyvíjejí, stejně jako způsoby použití internetu a zákony upravující takové použití. Společnost THK si proto vahrazuje právo tuto ochranu soukromí kdykoliv aktualizovat a revidovat. Sledujte datum poslední aktualizace v horní části této stránky nebo nám pošlete e-mail s dotazem na adresu web@thk.co.jp .

ODKAZY NA JINÉ WEBY

Tento web může obsahovat odkazy na jiné weby. Uvědomte si, že nemůžeme být odpovědni za ochranu soukromí těchto webů a že se tato dohoda o ochraně soukromí týká pouze informací na tomto webu. Doporučujeme vám číst informace o ochraně soukromí na všech webech, které navštívíte.